MÅ AVLYSE ÅRETS FØRDE CUP

Lagt ut av Førde IL - Handball den 4. Jun 2020

Det blir ikkje Førde Cup i handball i år. Det har styret i handballgruppa bestemt.


Dei siste 15 åra har Førde Cup vore høgdepunktet for mange handball-frelste. Då har klubbar frå

Hordaland, Sunnmøre og Sogn og Fjordane reist til Førde og Førdehuset for å markere at denne helga er starten på sesongen. Men i år blir det ikkje noko av denne massemønstringa. Korona-situasjonen har påverka

det meste i samfunnet, og i møte denne veka måtte styret i handballgruppa fatte vedtak om å avlyse

årets turnering.


- Førde Cup er viktig for oss. Av mange grunnar. Den har markert starten på sesongen for svært

mange, og den har vore svært viktig for oss økonomisk. Inntektene frå denne massemønstringa har

kvart år skapt eit solid grunnlag for vårt vidare arbeid i klubben. Og vi trudde lenge at vi skulle kunne

arrangere årets turnering 31. august og 1. september, seier styreleiar Rolf Sanne Gundersen og viser

til at dei siste bestemmelsane angåande covid-19-pandemien, ikkje opnar opp for slike turneringar.


- Vi hadde i praksis ikkje noko val. Vi skulle allereie har vore godt i gang med å leggje til rette for årets

Førde Cup. No må vi dessverre orientere om at den blir avlyst. Så vi håpar berre inderleg at vi kan

møtast igjen til Førde Cup i 2021, avsluttar styreleiaren i Førde il Handball.


Tekst og foto: Stig Roger Eide


Kommentarar

Logg inn for å skrive en kommentar.