Styret

Navn:Mobil:E-post:
Rune Øksenberg, leiar
  • 99550807
roeksenb@online.no
Merethe Solheim Klakegg/nestleiar97197876merklak@gmail.comIngvill Hafstad, styremedlem90684888
ingvill.hafstad@outlook.com
Randi Bekken. styremedlem95733706rbekken@gmail.com
Halvard Seljesæther, styremedlem47266519hseljesaeter@gmail.com
Lars Engen Skadal, styremedlem

Stine-Renate Solheimsnes

Kjell Arvid Stølen, styremedlem
99249991
kjell.arvid.stolen@outlook.com
Sportsleg ansvarleg:


Øyvind Fougli Vraalsen92426147oyvind.vraalsen@gmail.com
Ole Kristian Gjerstad (utvikling)92871099ole_gjerstad@hotmail.com
Hovudtrenar 2.divisjon

Øyvind Indrebø47608862