Oppskrift på hvordan melde overgang imellom klubber

Her følger en oppskrift på hvordan du melder overgang imellom klubber.


Logg deg inn på www.minidrett.no

Velg min side

Velg "lisens og overgang"


Velg "Gå til overgang -->"

Velg "Ny Overgang"

Foreløpig blir du videresendt til gammel løsning, trykk på linken som er der og velg "Ny overgang"

Følg videre instrukser


PS: Kan du velge "Klubbvalg etter to års fravær" så velger du denne.