Støtteordningar

Det finst mange ulike støtteordningar for personar som opplevar økonomi som ei barriere for å delta på idrett.

Vi har her prøvd å samle dei som finst, slik at du kan lese deg opp på kvar enkelt om du eller ditt barn er kvalifisert til å søkje om dette.

Ta kontakt med klubben så vil vi hjelpe til.


Coop-dugnaden
https://www.rodekors.no/tilbudene/coop-dugnaden/vilkar/


Støtteordning for flyktninger
https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/inkludering-av-flyktninger/flyktningmidler-2023/


Støtteordning rettet spesielt mot Ukrainske flyktningar
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/na-kan-du-soke-ekstraordinart-tilskudd-til-integreringsarbeid-for-ukrainske-flyktninger/


Tilskuddsordning for aktivitetstilbud for barn i asylmottak
https://udi.no/aktuelt/na-kan-du-soke-om-tilskudd-til-aktivitetstilbud-for-barn-i-asylmottak3/


Tilskudd til inkludering av barn og unge
https://www.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/


Lokale aktivitetsmidler
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/stotteordninger/lokale-aktivitetsmidler-lam/


Tilskuddsordningen inkludering i idrettslag
https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering/politisk-arbeid/


Handballforbundet
https://www.handball.no/nyheter/2023/08/okonomisk-stotte-til-lisens/