HAN REISER TIL VOLDA

Lagt ut av Førde IL - Handball den 21. Mai 2020

Førde-trenar Hilmar Gudlaugsson blir trenar i Volda. –Vi har forståing for at han reiser dit, seier sportsleg leiar Oddny Sønnesyn i Førde il Handball.

Styret i Førde-handballen fekk måndag denne veka melding om at trenar Hilmar Gudlaugsson hadde fått eit jobbtilbod frå Volda handball. Han skal trene rekruttlaget der i 3. divisjon, og dessutan vere assistent på 1. divisjonslaget.

Permittert

- Hilmar har vore permittert i Førde il Handball under korona-pandemien, og var no tilbake i 50 prosent stilling. Men i samband med nedrykket vårt til 2. divisjon og dermed usikre utsikter framover, så forstår vi godt at Hilmar vil satse på nye frontar, seier Oddny Sønnesyn og legg til at dei har valt å avslutte kontrakten hans 31. mai.

Lokalt ønske

- Vi er alle tjent med at dette går smertefritt. Vi har allereie starta med å sondere terrenget etter ny trenar for Førde il Handball, først og fremst her i fylket. Vi vil satse lokalt og berekraftig, og har håp om at vi skal funne ein lokal trenar, seier Sønnesyn og understrekar at det ikkje er vanskeleg å forstå den islandske trenaren sitt val.

-Han har vore viktig for oss dei to sesongane vi har hatt han i 1. divisjon, og ønsker Hilmar lykke til i Volda, seier sportsleg leiar i Førde il Handball.


Tekst og foto: Stig Roger Eide


Kommentarar

Logg inn for å skrive en kommentar.