AVLYSER ALL AKTIVITET

Lagt ut av Førde IL - Handball den 11. Mar 2020

Styret i Førde il Handball har bestemt å avlyse all breiddeaktivitet, slik som kampar, treningar og samlingar, i Førdehuset på ubestemt tid. 

Vedtaket gjeld frå og med torsdag 12. mars og er gjeldande i ubestemt tid framover. Vedtaket er gjort på bakgrunn av generelle råd frå helsemyndigheitene og i tråd med det som skjer rundt oss i samband med corona-epidemien. 

Då det er stor aktivitet i Førdehuset og mange innom i løpet av ein dag, veit vi at desse lokalitetane er ekstra utsette med tanke på smittefare. Vi ber difor om at alle handball-interesserte tek denne situasjonen på alvor. 

Vennleg helsing styret i handballgruppa,
v/leiar Rolf Sanne-Gundersen


Kommentarar

Logg inn for å skrive en kommentar.