Vi vil styrke arbeidet med rekruttering

Lagt ut av Førde IL - Handball den 26. Apr 2022

Førde IL Handball har som mål å ha eit damelag høgt oppe i divisjonssystemet. For å nå det målet må arbeidet med å rekruttere gode spelarar frå eigne jentelag styrkast. Vi vil og ha meir satsing på gutehandball, for på sikt å få i gang att eit seniorlag for menn. Difor vil Øyvind Fougli Vraalsen og Ole Kristian Gjerstad (biletet) frå og med sesongen 2022/23 få ansvaret for aldersbestemt handball, med Fougli Vraalsen som sportsleg leiar. Dei to har den siste sesongen hatt ansvaret for 2. divisjonslaget til Førde. Før det gjorde dei ein flott jobb med å byggje opp aldersbestemte lag i Sogndal.

Ansvaret for damelaget vårt er det Øyvind Indrebø, Oddny Sønnesyn og Kjersti Erichsen som skal ha frå og med komande sesong. Øyvind Indrebø blir hovudtrenar. Han har lang erfaring som trenar på høgt nivå både for Jotun, Gloppen og Førde.  

Frå v. Oddny Sønnesyn, Øyvind Indrebø og Kjersti Erichsen.


Kommentarar

Logg inn for å skrive en kommentar.