Førde United får nye drakter

Lagt ut av Førde IL - Handball den 9. Des 2022

På styremøtet 6. desember vart det vedteke at Førde United skal få eit nytt draktsett. Laget var nyleg på ei turnering i Florø. Spelarane er med si ekte handballglede gode ambassadørar for Førde IL Handball, og styret vedtok samrøystes å kjøpe inn draker til ein kostnad av ca. 4500 kr til dei.

På styremøtet var økonomien eit tema. Det endelege overskotet på Extra Førde Cup ser ut til å bli 439.000 kr, medan det var budsjettert med 300.000 kr. Ei stor takk til dei som jobba dag og natt for å få til ei vellukka turnering. Dette overskotet, saman med sponsormidlar, m.a. frå generalsponsor Sparebanken Vest, gjer at økonomien er bra. Men vi har også store utgifter, m.a. til bortekampane til 2. divisjonslaget, så vi treng gode inntekter også i 2023. Difor blir arbeidet med fornying av sponsoravtalar svært viktig framover.

Førde ligg for tida under nedrykksstreken i 2. divisjon etter ei rekkje bortetap. Nivået i 2. divisjon er høgare enn i fjor, og laget har i fleire kampar måtta greie seg utan viktige spelarar frå samarbeidsklubbane Gloppen og Sogndal. No vil styret sjå på korleis vi kan styrke laget for å sikre at det held seg i 2. divisjon.

I breiddehandballen går det godt på jentesida, der det er god rekruttering. Verre er det på gutesida, der G11 og G13 er trekt frå seriespel pga for få spelarar. G16 er eit gledeleg unnatak og har gjort det bra i serien. Herrelaget vårt har fått ein god start i 5. divisjon med tre sigrar på tre bortekampar. Dessverre viser det seg vanskeleg å få laga frå Bergenskanten til å kome til Førde, så difor har laget enno ikkje fått vist seg fram for heimepublikum.Kommentarar

Logg inn for å skrive en kommentar.