Vi planlegg framtida

Lagt ut av Førde IL - Handball den 11. Jan 2022

Styreleiar Geir Eikås leia møtet.

Måndag 10. januar var styret i Førde IL Handball, sportsleg utval og nokre av trenarane samla på Sunnfjord Hotell for å diskutere framtida. Trass usikre tider med pandemi og stans i kampaktiviteten må det leggast planar. Møtet var ein første start på ein prosess der vi skal stake ut kursen framover.
Det vart konstatert at vi har god rekruttering i dei aller yngste årsklassane, både blant gutar og jenter. Utfordringa er å minske fråfallet når spelarane blir eldre. Her handlar det om å gjere det så attraktivt og kjekt å drive med handball at fleire vel med å bli med heilt opp på seniornivå. Eitt verkemiddel er betre samarbeid med andre idrettsgreiner, slik at dei som driv i fleire greiner ikkje blir pressa til å velje bort den andre i for tidleg alder.
Det var semje om å gjere det vi kan for at damelaget skal halde seg i 2. divisjon. Det kom mange gode innspel på møtet. Planen skal no opp på styremøtet i februar.

 


Kommentarar

Logg inn for å skrive en kommentar.