OPNAR OPP FOR ANDRE KLUBBAR

Lagt ut av Førde IL - Handball den 5. Nov 2019

Tysdag kveld deltok tre unge og talentfulle spelarar frå Syril og Gloppen på treninga med A-laget vårt.

Dei tre spelarane som hospiterte på dagens treninga med 1.divisjonslaget var frå venstre, i midten framme: Laila Fossheim (Gloppen), Beate Humlestøl Njøs (Syril) og Ingrid Hovlid (Syril).

- Vi har invitert unge og talentfulle spelarar frå heile fylket til å delta på nokre av treningane til 1.divisjonslaget. På den måten vil vi gje desse spelarane kjennskap til Førde il Handball, og dessutan får desse spelarane sjå kva som trengst for å komme opp på dette nivået, seier sportsleg leiar Oddny Sønnesyn etter at dei tre første jentene hadde hospitert med laget på treninga i Førdehuset..

- Dei fekk ei positiv oppleving, og ser at det må jobbast hardt og tøft over tid for å komme opp på dette nivået. I dag var det tre spelarar som deltok, og neste gong har vi fått signal på at det vil komme nokre til frå Gloppen i tillegg, to frå Stryn og ei til frå Syril. Men vi hadde gjerne sett at det var fleire klubbar, spesielt i nærområdet, som kunne tenkt seg å gje sine unge spelarar slik erfaring, seier Oddny Sønnesyn og viser til at Dale sine jentespelarar allereie deltek på fleire av Førde sine treningar.

- Det skuldast partneravtalen vi har med Dale, og gjev desse spelarane ein flott treningskvardag. Og både 1.divisjonsspelarane og vi i leiinga set utruleg stor pris på at desse tre jentespelarane her deltok på kveldens trening, seier Sønnesyn.

Tekst og foto: Stig Roger Eide


Kommentarar

Logg inn for å skrive en kommentar.