Sportsleg utvalNamn:Mobil:E-post:
Øyvind Fougli Vraalsen (sportsleg leiar)
92426147
oyvind.vraalsen@gmail.com
Ole Kristian Gjerstad (sportsleg utvikling)

92871099

ole_gjerstad@hotmail.com

Terje Holvik (dommaransvarleg)918 16 261
 terje.holvik@sunnfjord.kommune.no
Monika Litsheim (jente/gut 10-12 år)
41530561
Anne-Grete Reikvam (minihandball)99270271