Styret

Navn:Mobil:E-post:
Geir Eikås, leiar
  • 48167003
geir.eikas@enivest.net
Merethe Solheim Klakegg/nestleiar97197876merkla@gmail.com
Laila Tefre, styremedlem
95833955lailatefre@hotmail.com
Henrik Nordal, styremedlem99284309
henriknordal@hotmail.com
Sissel Bruland Gurvin, kasserar91721021sissel@paller.no
Halvard Seljesæther47266519hseljesaeter@gmail.com
Kjell Arvid Stølen, styremedlem
99249991
kjell.arvid.stolen@outlook.com
Sportsleg leiar:


Oddny Sønnesyn
94864942oddny.anita.sonnesyn@helse-vest-ikt.no Hovudtrenar

Øyvind Fougli Vraalsen92426147
Levert av IdrettenOnline