Styret

Navn:Mobil:E-post:
Rune Øksenberg, leiar
  • 99550807
roeksenb@online.no
Merethe Solheim Klakegg/nestleiar97197876merklak@gmail.com
Laila Tefre, styremedlem
95833955lailatefre@hotmail.com
Ingvill Hafstad, styremedlem90684888
ingvill.hafstad@outlook.com
Randi Bekken. styremedlem95733706rbekken@gmail.com
Halvard Seljesæther, styremedlem47266519hseljesaeter@gmail.com
Kjell Arvid Stølen, styremedlem
99249991
kjell.arvid.stolen@outlook.com
Sportsleg leiar:


Oddny Sønnesyn
94864942oddny.anita.sonnesyn@helse-vest-ikt.noHovudtrenar

Øyvind Fougli Vraalsen92426147