Overnatting: Kjersti Erichsen - 99636451

Påmelding/Profixio: Dagfinn Vik - 92418646

Mat/kjøkken: Mona Masdal Øksendal - 95797581

Dugnad: Merethe Klakegg - 97197876

Dommarar: Sissel Bruland Gurvin - 91721021

Sponsor: Ingvill Hafstad - 9084888