Sportsleg utval



Namn:Mobil:E-post:
Oddny Sønnesyn (sportsleg leiar)
94864942
oddny.sonnesyn@helse-vest-ikt.no
Kjersti Erichsen (sportsleg leiar bredde)
Kjersti.Erichsen.ke@gmail.com
Sissel Bruland Gurvin (dommaransvarleg)91721021
Monica Litsheim (jente 10-12 år)
41530561
Anne Grethe Reikvam (minihandball)99270271
Trine Hilde Evebø (guttehandball)95133337
Christine Toft Figenschau (ansvarleg oppmenn)90241281