Samarbeid skal gi ny slagkraft

Postet av Førde IL - Handball den 16. Jun 2021

Heile gruppa samla i Jølstrahallen.

Frå laget som spelte i 2019/2020-sesongen er berre tre spelarar att: Andrea Boge Solås i mål, og systrene Martine og Oda Vindheim.  Martine skal flytte til Bergen, men vil vere med på å få i gang att laget.  Men for å få eit slagkraftig lag håpar Førde IL Handball på samarbeid med andre klubbar i Sogn og Fjordane. Laurdag  12. juni var difor spelarar frå Førde, Florø, Dale, Gloppen og Sogndal samla i Jølstrahallen under leiing av trenar Øyvind Fougli Vraalsen.

Sportsleg leiar Oddny Sønnesyn og trenar Øyvind Fougli Wraalsen på treningssamlinga i Jølstrahallen.

Sportsleg leiar i Førde Handball, Oddny Sønnesyn, seier at dei legg lista lågt med tanke på 2. divisjon 2021/22.

- Målet er å få etablert eit nytt lag og å halde oss i divisjonen. Vi veit lite om nivået til dei andre laga i avdelinga vår, og tilstanden deira etter koronapausen. Tidlegare erfaring tilseier at det er stor nivåskilnad mellom topp og botn i 2. divisjon, så vi håpar at vi greier å ta nok poeng til å fornye kontrakten.

Av dei spelarane som var med på samlinga i Jølstrahallen er det særleg fem unge jenter som Oddny Sønnesyn ser på som spennande talent som på sikt kan få moglegheiten i 2. divisjon:

  • Frå Dale: Regine Boge Skadal (f. 2003) (ja, ho er veslesøstera til Andrea og Kjerstin). Ho synte på samlinga fram gode hoppskot og frispelingar av kantspelarar. Ho har god fysikk, harde skot og god speleforståing, Ho kan spele både venstre bakspelar og midtback.
  • Frå Gloppen: Emma Gloppestad (f. 2004). Primært bakspelar. Har gode skot og god fysikk.
  • Frå Sogndal: Synne Bakke Dvergedal (f. 2005) (dotter til Tone Bakke og barnebarnet til Svein Bakke, som i tillegg til fotballegende var ein god handballspelar). Ho kan spele både back og på strek. Gode skot og sterk fysikk, er ei høg  jente.
  • Frå Florø: Bernice Halvorsen (f. 2003). Primært bakspelar. God på finter og gjennombrot.
  • Frå Førde: Amalie Ness (f. 2005). Ei jente med god fysikk. Med eksplosivitet. Kan spele både midtback og kant.

Regine Boge Skadal frå Dale kan gå inn i rolla systera Kjerstin hadde i Førde. Bal t.v. Synne Bakke Dvergedal frå Sogndal.

Parallelt med den sportslege oppkøyringa har det frå styret i Førde IL Handball vore jobba mykje med å få reforhandla eksisterande  sponsoravtalar og med å få nye sponsorar. Dette har resultert i eit bra grunnlag for å gå i gang att med seriespel både for 2. divisjonslaget og for laga i dei aldersavgrensa klassane.

Til treningssamling i Jølstrahallen stilte Coop med mat og drikke. Takk så mykje for det!

Tekst og foto: Kjell Arvid Stølen


Trenar Øyvind Fougli Wraalsen instruerer  spelarar frå Dale og Sogndal.

Andrea Boge Solås held fram som målvakt.

Martine Vindheim er ei av tre som er att frå laget som spelte 1. divisjon.


0 Kommentar

FØRDE HANDBALL CUP 2021

Postet av Førde IL - Handball den 1. Jun 2021

Førde IL – Handball inviterer til Førde handball Cup, ei turnering open for alle lag tilslutta Norges Håndballforbund, og etter NHF`s reglement.

Turneringa er meint som ein "Kick off " før sesongstart for spelarar, trenarar og dommarar. (Ved liten påmelding i ein oddeklasse – får laga tilbod om å delta i klassen over) 

Vi lovar ei innhaldsrik handballhelg i Førde denne helga. 

Kampane vert avvikla i Førdehuset og Halbrendshallen, og overnatting vert på Førde Ungdomskule og Halbrend skule. Dersom stor pågang er det aktuelt at nokre innleiande kampar laurdag vert avvikla i Naustdal (då senior/evnt. 16 års kampar) 

I tillegg til dei sportslege aktivitetane, vil vi ha sosiale aktivitetar for store og små gjere dette til ei minnerik helg i Førde. For dei som treng ekstra utfordringar, vert også Førde Opp arrangert denne helga: http://fordeopp.no 

 

Klasseinndeling:        (enkelte klasser kan bli slått saman om lite påmeldinger i årstrinn)

J10 - 2011 og yngre

G10 - 2011 og yngre

J11 - 2010 og yngre

G11 - 2010 og yngre

J12 – 2009 og yngre

G12 – 2009 og yngre

J13 - 2008 og yngre

G13 - 2008 og yngre

J14 - 2007 og yngre

G14 - 2007 og yngre

J15 - 2006 og yngre

G15 - 2006 og yngre

J16 – 2005 og yngre

G16 - 2005 og yngre

J18 - 2003 og yngre

Kvinner Senior 3. divisjon og lågare

G18 – 2003 og yngre

Menn senior 3. divisjon og lågare


Spelesystem: 

Innleiande kampar vert spelt i puljar med fortrinnsvis 4 lag og spelt som seriesystem.
Alle laga er garantert minimum 4 kampar. Klassane J/G 13 og eldre går til sluttspel og finalespel.
 Planlagt speletid pr. kamp: t.o.m. 11 og 12 år 1x 15 min, andre 1x 20 min

 

Påmelding: 

All påmelding skjer HER 

Siste frist for påmelding/turneringsavgift er 01.Juli 2021. 

Eventuelle spørsmål knytt til kampoppsett: dagfinn.vik@enivest.net (evt: sissel@brulandtrevare.no)

Vi tek atterhald om at turneringa kan bli fullteikna, så ver rask og meld deg på. Turneringsavgifta venter vi med å ta imot til vi er sikre på at turneringa vil kunne gjennomførast. 

Turneringsavgift (påmeldingsavgift): 

  • Kr 1.350,- pr lag 

Deltakarkort: (1 leiar gratis pr. lag) 

A-kort: Kr 350,- (inkl. diskotek laurdag kveld og andre aktivitetstilbod (alle må ha minimum A-kort) 

B-kort: Kr 990,- som A-kort – med tillegg av 2 overnattingar på skule, samt frukost og middag laurdag, og frukost og lunsj søndag. 

Evnt.: Kr 85,- i tillegg for kveldsmat fredag (må tingast på førehand). 

1.aug. er frist for å bestille/betale Deltakarkort/Tenester, samt registrere tal spelarar og lagleiarar seinast 20. aug. 

Alle påmeldingar og innbetalingar skal utførast i Profixio (sjå lenkje lenger oppe under påmelding). Alle spelarar som deltek på cupen får kvar si t-skjorte.  Oppgjev samla tal og storleik ved påmelding for laget ditt. 

Overnatting: Det vert overnatting på skular i nærleiken av hallane. Lag som overnattar er sjølve ansvarlege for å klargjere klasseromma til overnatting, samt rydde klasseromma tilbake før avreise. Romma skal vere rydda ut til kl 1200 søndag. På skulane vert det kontinuerlig vakthald. 

Vi ynskjer at alle spørsmål kring cupen vert stilt på mail til sissel@brulandtrevare.no (evt facebook)

 

Følg oss på Facebook for oppdatert informasjon undervegs. 

 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline