DETTE ER DEN NYE TRENAREN

Postet av Førde IL - Handball den 5. Jun 2020


Torsdag vart Øyvind Fougli Vraalsen presentert som ny trenar for Førde il Handball sitt 2. divisjonslag.Hilmar Gudlaugsson slutta for ein knapp månad sidan som trenar for Førde, og flytta til Sunnmøre for

å trene 1. divisjonslaget Volda. Men berre ein knapp månad etterpå kunne styreleiar i Førde il

Handball, Rolf Sanne Gundersen, på torsdag presentere Øyvind Fougli Vraalsen som ny trenar.


Lærar på vgs

- Det har gått veldig fort, ja. Sambuaren min er frå Dale, og vi har lenge snakka om at det kunne vere

aktuelt å flytte nærare dit. No bur vi førebels på Sandane, og vi ser på Førde som ein spennande og

flott plass å bu, seier Vraalsen.


For tida er han lærar ved idrettslina på Firda vidaregåande skule på Sandane, og han har det siste

året trent Gloppen sitt damelag.


- Eg er nok over gjennomsnittet handballinteressert, og har trent forskjellige lag sidan eg var 12 år. Så

sjølv om eg er ein ganske ung trenar (30 år), så har eg lang fartstid, smiler Vraalsen som tidlegare har

trent klubbar som Fjellhammer, Lørenskog, Sogndal og Gloppen.


Kjenner spelarar

- Dessutan har eg trent fleire lag på krins- og regionnivå tidlegare. Der vart eg kjent med fleire av

spelarane som kommande sesong skal trene og spele for Førde. Dessutan har eg sett Førde spele

fleire kampar den siste sesongen. For eg er nok ganske handball-interessert, ja, ler Vraalsen som

allereie er i gang med trenargjerninga i Førde.


- Eg har søkt om å få redusert stillinga mi ved Firda vgs, slik at det skal vere mogleg å kombinere med

trenarjobben i Førde. Då vil eg pendle frå Sandane til Førde. Dessutan har vi eit barn på fire månadar som også vil krevje sitt, seier den nye Førde-trenaren.


- Eg gler meg skikkeleg til å komme i gang, og bli godt kjent med spelarane, seier nye-trenaren.


Tekst: Stig Roger Eide

Foto: Privat


0 Kommentar

MÅ AVLYSE ÅRETS FØRDE CUP

Postet av Førde IL - Handball den 4. Jun 2020

Det blir ikkje Førde Cup i handball i år. Det har styret i handballgruppa bestemt.


Dei siste 15 åra har Førde Cup vore høgdepunktet for mange handball-frelste. Då har klubbar frå

Hordaland, Sunnmøre og Sogn og Fjordane reist til Førde og Førdehuset for å markere at denne helga er starten på sesongen. Men i år blir det ikkje noko av denne massemønstringa. Korona-situasjonen har påverka

det meste i samfunnet, og i møte denne veka måtte styret i handballgruppa fatte vedtak om å avlyse

årets turnering.


- Førde Cup er viktig for oss. Av mange grunnar. Den har markert starten på sesongen for svært

mange, og den har vore svært viktig for oss økonomisk. Inntektene frå denne massemønstringa har

kvart år skapt eit solid grunnlag for vårt vidare arbeid i klubben. Og vi trudde lenge at vi skulle kunne

arrangere årets turnering 31. august og 1. september, seier styreleiar Rolf Sanne Gundersen og viser

til at dei siste bestemmelsane angåande covid-19-pandemien, ikkje opnar opp for slike turneringar.


- Vi hadde i praksis ikkje noko val. Vi skulle allereie har vore godt i gang med å leggje til rette for årets

Førde Cup. No må vi dessverre orientere om at den blir avlyst. Så vi håpar berre inderleg at vi kan

møtast igjen til Førde Cup i 2021, avsluttar styreleiaren i Førde il Handball.


Tekst og foto: Stig Roger Eide


0 Kommentar

HAN REISER TIL VOLDA

Postet av Førde IL - Handball den 21. Mai 2020

Førde-trenar Hilmar Gudlaugsson blir trenar i Volda. –Vi har forståing for at han reiser dit, seier sportsleg leiar Oddny Sønnesyn i Førde il Handball.

Styret i Førde-handballen fekk måndag denne veka melding om at trenar Hilmar Gudlaugsson hadde fått eit jobbtilbod frå Volda handball. Han skal trene rekruttlaget der i 3. divisjon, og dessutan vere assistent på 1. divisjonslaget.

Permittert

- Hilmar har vore permittert i Førde il Handball under korona-pandemien, og var no tilbake i 50 prosent stilling. Men i samband med nedrykket vårt til 2. divisjon og dermed usikre utsikter framover, så forstår vi godt at Hilmar vil satse på nye frontar, seier Oddny Sønnesyn og legg til at dei har valt å avslutte kontrakten hans 31. mai.

Lokalt ønske

- Vi er alle tjent med at dette går smertefritt. Vi har allereie starta med å sondere terrenget etter ny trenar for Førde il Handball, først og fremst her i fylket. Vi vil satse lokalt og berekraftig, og har håp om at vi skal funne ein lokal trenar, seier Sønnesyn og understrekar at det ikkje er vanskeleg å forstå den islandske trenaren sitt val.

-Han har vore viktig for oss dei to sesongane vi har hatt han i 1. divisjon, og ønsker Hilmar lykke til i Volda, seier sportsleg leiar i Førde il Handball.


Tekst og foto: Stig Roger Eide


0 Kommentar

AVLYSER ALL AKTIVITET

Postet av Førde IL - Handball den 11. Mar 2020

Styret i Førde il Handball har bestemt å avlyse all breiddeaktivitet, slik som kampar, treningar og samlingar, i Førdehuset på ubestemt tid. 

Vedtaket gjeld frå og med torsdag 12. mars og er gjeldande i ubestemt tid framover. Vedtaket er gjort på bakgrunn av generelle råd frå helsemyndigheitene og i tråd med det som skjer rundt oss i samband med corona-epidemien. 

Då det er stor aktivitet i Førdehuset og mange innom i løpet av ein dag, veit vi at desse lokalitetane er ekstra utsette med tanke på smittefare. Vi ber difor om at alle handball-interesserte tek denne situasjonen på alvor. 

Vennleg helsing styret i handballgruppa,
v/leiar Rolf Sanne-Gundersen


0 Kommentar

Vi sender Førde 2-Gloppen direkte

Postet av Førde IL - Handball den 19. Feb 2020

I dag spelar Førde 2-Gloppen i Førdehuset kl. 20.00.

Kampen kan du sjå direkte på denne linken:

https://arena.joymo.no/arena/home/livestream/Yk2ucXxehMtFRio35FCu 


Det kostar 49 kroner og sjå kampen direkte.

Ønskjer du å sjå kampen i opptak kostar dette 59 kroner, og du har då kampen tilgjengeleg i 7 dagar.


Førde IL Handball


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline