Samarbeid skal gi ny slagkraft

Postet av Førde IL - Handball den 16. Jun 2021

Heile gruppa samla i Jølstrahallen.

Frå laget som spelte i 2019/2020-sesongen er berre tre spelarar att: Andrea Boge Solås i mål, og systrene Martine og Oda Vindheim.  Martine skal flytte til Bergen, men vil vere med på å få i gang att laget.  Men for å få eit slagkraftig lag håpar Førde IL Handball på samarbeid med andre klubbar i Sogn og Fjordane. Laurdag  12. juni var difor spelarar frå Førde, Florø, Dale, Gloppen og Sogndal samla i Jølstrahallen under leiing av trenar Øyvind Fougli Vraalsen.

Sportsleg leiar Oddny Sønnesyn og trenar Øyvind Fougli Wraalsen på treningssamlinga i Jølstrahallen.

Sportsleg leiar i Førde Handball, Oddny Sønnesyn, seier at dei legg lista lågt med tanke på 2. divisjon 2021/22.

- Målet er å få etablert eit nytt lag og å halde oss i divisjonen. Vi veit lite om nivået til dei andre laga i avdelinga vår, og tilstanden deira etter koronapausen. Tidlegare erfaring tilseier at det er stor nivåskilnad mellom topp og botn i 2. divisjon, så vi håpar at vi greier å ta nok poeng til å fornye kontrakten.

Av dei spelarane som var med på samlinga i Jølstrahallen er det særleg fem unge jenter som Oddny Sønnesyn ser på som spennande talent som på sikt kan få moglegheiten i 2. divisjon:

  • Frå Dale: Regine Boge Skadal (f. 2003) (ja, ho er veslesøstera til Andrea og Kjerstin). Ho synte på samlinga fram gode hoppskot og frispelingar av kantspelarar. Ho har god fysikk, harde skot og god speleforståing, Ho kan spele både venstre bakspelar og midtback.
  • Frå Gloppen: Emma Gloppestad (f. 2004). Primært bakspelar. Har gode skot og god fysikk.
  • Frå Sogndal: Synne Bakke Dvergedal (f. 2005) (dotter til Tone Bakke og barnebarnet til Svein Bakke, som i tillegg til fotballegende var ein god handballspelar). Ho kan spele både back og på strek. Gode skot og sterk fysikk, er ei høg  jente.
  • Frå Florø: Bernice Halvorsen (f. 2003). Primært bakspelar. God på finter og gjennombrot.
  • Frå Førde: Amalie Ness (f. 2005). Ei jente med god fysikk. Med eksplosivitet. Kan spele både midtback og kant.

Regine Boge Skadal frå Dale kan gå inn i rolla systera Kjerstin hadde i Førde. Bal t.v. Synne Bakke Dvergedal frå Sogndal.

Parallelt med den sportslege oppkøyringa har det frå styret i Førde IL Handball vore jobba mykje med å få reforhandla eksisterande  sponsoravtalar og med å få nye sponsorar. Dette har resultert i eit bra grunnlag for å gå i gang att med seriespel både for 2. divisjonslaget og for laga i dei aldersavgrensa klassane.

Til treningssamling i Jølstrahallen stilte Coop med mat og drikke. Takk så mykje for det!

Tekst og foto: Kjell Arvid Stølen


Trenar Øyvind Fougli Wraalsen instruerer  spelarar frå Dale og Sogndal.

Andrea Boge Solås held fram som målvakt.

Martine Vindheim er ei av tre som er att frå laget som spelte 1. divisjon.


0 Kommentar

FØRDE HANDBALL CUP 2021

Postet av Førde IL - Handball den 1. Jun 2021

Førde IL – Handball inviterer til Førde handball Cup, ei turnering open for alle lag tilslutta Norges Håndballforbund, og etter NHF`s reglement.

Turneringa er meint som ein "Kick off " før sesongstart for spelarar, trenarar og dommarar. (Ved liten påmelding i ein oddeklasse – får laga tilbod om å delta i klassen over) 

Vi lovar ei innhaldsrik handballhelg i Førde denne helga. 

Kampane vert avvikla i Førdehuset og Halbrendshallen, og overnatting vert på Førde Ungdomskule og Halbrend skule. Dersom stor pågang er det aktuelt at nokre innleiande kampar laurdag vert avvikla i Naustdal (då senior/evnt. 16 års kampar) 

I tillegg til dei sportslege aktivitetane, vil vi ha sosiale aktivitetar for store og små gjere dette til ei minnerik helg i Førde. For dei som treng ekstra utfordringar, vert også Førde Opp arrangert denne helga: http://fordeopp.no 

 

Klasseinndeling:        (enkelte klasser kan bli slått saman om lite påmeldinger i årstrinn)

J10 - 2011 og yngre

G10 - 2011 og yngre

J11 - 2010 og yngre

G11 - 2010 og yngre

J12 – 2009 og yngre

G12 – 2009 og yngre

J13 - 2008 og yngre

G13 - 2008 og yngre

J14 - 2007 og yngre

G14 - 2007 og yngre

J15 - 2006 og yngre

G15 - 2006 og yngre

J16 – 2005 og yngre

G16 - 2005 og yngre

J18 - 2003 og yngre

Kvinner Senior 3. divisjon og lågare

G18 – 2003 og yngre

Menn senior 3. divisjon og lågare


Spelesystem: 

Innleiande kampar vert spelt i puljar med fortrinnsvis 4 lag og spelt som seriesystem.
Alle laga er garantert minimum 4 kampar. Klassane J/G 13 og eldre går til sluttspel og finalespel.
 Planlagt speletid pr. kamp: t.o.m. 11 og 12 år 1x 15 min, andre 1x 20 min

 

Påmelding: 

All påmelding skjer HER 

Siste frist for påmelding/turneringsavgift er 01.Juli 2021. 

Eventuelle spørsmål knytt til kampoppsett: dagfinn.vik@enivest.net (evt: sissel@brulandtrevare.no)

Vi tek atterhald om at turneringa kan bli fullteikna, så ver rask og meld deg på. Turneringsavgifta venter vi med å ta imot til vi er sikre på at turneringa vil kunne gjennomførast. 

Turneringsavgift (påmeldingsavgift): 

  • Kr 1.350,- pr lag 

Deltakarkort: (1 leiar gratis pr. lag) 

A-kort: Kr 350,- (inkl. diskotek laurdag kveld og andre aktivitetstilbod (alle må ha minimum A-kort) 

B-kort: Kr 990,- som A-kort – med tillegg av 2 overnattingar på skule, samt frukost og middag laurdag, og frukost og lunsj søndag. 

Evnt.: Kr 85,- i tillegg for kveldsmat fredag (må tingast på førehand). 

1.aug. er frist for å bestille/betale Deltakarkort/Tenester, samt registrere tal spelarar og lagleiarar seinast 20. aug. 

Alle påmeldingar og innbetalingar skal utførast i Profixio (sjå lenkje lenger oppe under påmelding). Alle spelarar som deltek på cupen får kvar si t-skjorte.  Oppgjev samla tal og storleik ved påmelding for laget ditt. 

Overnatting: Det vert overnatting på skular i nærleiken av hallane. Lag som overnattar er sjølve ansvarlege for å klargjere klasseromma til overnatting, samt rydde klasseromma tilbake før avreise. Romma skal vere rydda ut til kl 1200 søndag. På skulane vert det kontinuerlig vakthald. 

Vi ynskjer at alle spørsmål kring cupen vert stilt på mail til sissel@brulandtrevare.no (evt facebook)

 

Følg oss på Facebook for oppdatert informasjon undervegs. 

 


0 Kommentar

Årsmøtereferat og -melding

Postet av Førde IL - Handball den 26. Mar 2021


Den 2. mars blei det avholdt årsmøte for Førde-handballen i FIL-huset etter alle kunstens koronaregler. Avtroppande styreleiar, Rolf, vart valt som møteleiar og losa møtet trygt igjennom både årsmelding, budsjett, framlegg til strategi for 2021/22, val av nye styremedlemmar, med vidare.  


Strategien legg opp til ei balansert satsing mellom topp og bredde, og ein ambisjon om å sementere Førde-handballen som flaggskipet i Vestland nord for Sognefjorden og vere på plass i 1. divisjon innan 2025. Skal vi lykkast med dette krevst det i tillegg knallhard jobbing og godt regionalt samarbeid. 

 

Torje Hirth, Halvard Seljesæter og Laila Tefre Dvergsdal blei vald inn som nye styremedlemmar, mens Stig Roger, Bente og Rolf gjekk ut. Da vanke sjølvsagt ein kvist som takk for innsatsen. Alle tre har lagt ned ein fenomenal jobb i eit krevjande år. 


På bilete over ser vi Dagfinn Vik, Erling Benjaminsen og Oddny Sønnesyn som vart heidra for særdeles lang og god innsats for handballgruppa. Klem blei det ikkje, men ein konvolutt med ei lita påskjønning vanka det på dei. Veldig kjekt!  


For sjølv om det har vore eit krevjande år, som for dei fleste idrettslag, so er det eit lyspunkt: økonomien. Ein har klart å snu den økonomiske situasjonen og ein sitt no med positiv eigenkapital og utsiktar for langsiktige inntekter. Det gjev eit godt utgangspunkt for arbeidet vidare. 


Her finn de vedlagt fil med protokoll og årsmelding med rekneskap: Førde Handball 2020 årsmelding og rekneskap.pdfProtokoll årsmøte 2021.pdf God lesnad! 


Med helsing,

Henrik Nordal på vegne av styret 


0 Kommentar

TRUDDE VI SKULLE SLIPPE Å SJÅ DETTE

Postet av Førde IL - Handball den 19. Okt 2020

På Førde si trening i Førdehuset dukka denne profilerte spelaren opp. På krykkjer! – Eg trudde eg skulle vere ferdig med dette, smiler Kjerstin Boge Solås tappert.

Dale-jenta var Norges yngste spelar (18) under handball-EM i 2016, og var spådd ei eventyrleg karriere. Ingen spelarar har verken før eller seinare vore yngre på eit norsk seniorlandslag i handball. Eit lag som dessutan også vann gullet under meisterskapen i Gøteborg. Og superlativa om talentet frå Sunnfjord var på dei fleste sine lepper.

Karriere-brot

Men etter den bragden har skader dessverre prega store deler av karrieren hennar. Men ho innrømmer at begeret var tilnærma fullt då ho var på trening i sin nye klubb, Byåsen, for kort tid sidan plutseleg kjende smerter i høgre kne. Det samme kneet som ho tidlegare har hatt to korsband-operasjonar i.

-Eg hadde så vidt begynt å trene tilnærma normalt igjen etter siste korsband-operasjon. Eg var med på angrepsspelet på klubbtreninga til Byåsen, og tok eit roleg returløp tilbake til forsvar. Då eg hadde snudd meg kjende eg at det rykka til i kneet. Det var ingen andre spelarar i nærleiken av meg, og eg gav meg på den økta med ein gong. Eg håpa sjølvsagt at smerten skulle gje seg. Men det gjorde den dessverre ikkje, fortel Kjerstin Boge Solås og vedgår at det var mange tårar som kom då ho 14 dagar etterpå fekk konstatert at menisken var øydelagt.

- Ja, då kom det tårer. Faktisk mange tårer. Men heldigvis kom eg raskt til på operasjonsbordet, og fredag 17. september vart eg operert på St. Olavs hospital i Trondheim. Så no blir det ei stund på krykkjer. Heldigvis blir eg ikkje ute like lenge med menisk-operasjon som korsbandskadene mine. Det betyr at eg faktisk kan ha eit lite håp om å rekkje slutten av sesongen. Utan at akkurat det er det viktigaste akkurat no. No handlar det om alternativ trening i tida som kjem. Og det har eg blitt ganske flink til, smiler 22-åringen tappert.

På trening

For medan ho ser storesøstra si trene med Førde sitt 2. divisjonslag, kan ho raskt summere si idrettskarriere så langt:

-Etter spel for klubbane Dale og Førde gjekk eg til Tertnes i eliteserien som 16-åring. Eg vart utteken på det norske seniorlandslaget til EM i 2016 som 18-åring. Sommaren 2017 fekk eg øydelagt korsbandet for første gong, og eg var ute omtrent eitt år. Men eg fekk med meg den komande sesongen med Tertnes, seier Boge Solås som imponerte såpas stort som forsvarspelar at ho då vart henta til den ungarske storklubben Siofok. 

- Men under oppkøyringa til sesongen i Ungarn, rauk korsbandet på nytt. Dermed var det ny operasjon og eit års opptrening igjen, seier Dale-jenta som dermed mista både VM og OL-opplevingane med det norske suksess-landslaget.

Tilbake til Norge

- Ja, det er sjølvsagt litt bittert å tenke på kva eg kan ha gått glipp av. Men eg kan ikkje tenke slik. Eg må berre bite tenna saman, seier Boge Solås som denne sesongen vart klar for trønderklubben Byåsen.

- Ja, etter diskusjonar med trenaren min, Tor Odvar Moen, i Siofok vart vi samde at det var betre å ha opptreninga i Norge der eg trass alt har gode erfaringar frå den første korsbandskaden, seier 22-åringen som var klar for Byåsen 31. mars i år.

Så rauk menisken

Men på nytt opplevde Dale-jenta eit nytt skade-mareritt då ho under trening for kort tid sidan øydela menisken sin.

- Dermed ryk ein ny sesong, og sjølvsagt EM på heimebane føre jul. Men eg må berre sjå framover. Eg har god erfaring med å gå på krykkjer, og trøystar meg med at det ikkje blir like langvarig denne gongen. For eg skal tilbake på handballbana. Eg er jo trass alt berre 22 år, smiler Kjerstin Boge Solås tappert der ho ser sine tidlegare lagvenninner på Førde gjennomføre treninga i Førdehuset.

Og kjenner vi Kjerstin rett, så vil ho komme sterkt tilbake.

Vi ønsker ho lykke til i den tøffe perioden som ventar.

Tekst og foto: Stig Roger Eide


0 Kommentar

- Vi er kjempeglade for denne meldinga

Postet av Førde IL - Handball den 30. Sep 2020

Førde il Handball sin sportslege leiar kunne smilande sjå at klubbens hovudtrenar Øyvind Fougli Vraalsen kunne orientere spelarane på trening i Førdehuset tysdag kveld om kulturminister Abid Raja si gladmelding. 

- No nærmar vi oss skikkeleg. Berre knappe 14 dagar til, så kan vi trene med fullkontakt igjen. Datoen er 12. oktober. Og kanskje kan det bli aktuelt med seriestart om ikkje så veldig lenge, smilte Førde-trenaren og signaliserte overfor spelarane at om lag fire månadar med alternativ trening kan gå mot slutten.

Før jul 

Og ute på bana var det tydeleg at meldinga frå kulturministeren i dag vart motteke med glede. Spelarane smilte frå øyre til øyre, og hadde fått pågangsmotet tilbake. Noko sportsleg leiar Oddny Sønnesyn konstaterte ved sjølvsyn. -Dette er ei skikkeleg gladmelding. Spelarane har vore tolmodige lenge, men vi har sett at det har gått på motivasjonen laus i det siste. No kan vi sjå ein ende på dette. Vi hadde eit håp om at serien kanskje kunne starte opp til nyttår, men etter dei siste korona-tendensane i landet frykta vi det verste. Derfor kom dette som ei skikkeleg gladmelding. Viss ikkje alt utviklar seg feil, så kan det kanskje bli aktuelt med seriestart i november ein gong, smiler Oddny Sønnesyn om Regjeringa sitt vedtak om å iverksetje fase 1 med tanke på handballen.

Godt trente 

- Det betyr at det i denne omgang er snakk om å starte opp med fullkontakstrening for laga i 2. divisjon. Kva som skjer vidare nedover i divisjonssystemet får vi sjå på etterkvart. Vi skal vere med på eit møte med handballforbundet over helga, og då får vi sikkert vite meir om dei praktiske forholda. Det viktigaste for oss no er at vi har ein dato å sjå fram til. 12. oktober blir omtrent som ein D-dag for oss, smiler Oddny Sønnesyn og ser spelarane boltre seg ute på bana. 

- Grunna koronaen har spelarane fått lagt eit uvanleg godt fysisk grunnlag. Eg trur ikkje eg har sett spelarane våre så godt trente nokon gong tidlegare. Så vi er verkeleg klare for å komme i gang, og vi kjem til å telje ned for kvar dag framover. Sjå berre kor «happy» spelarane er, smiler Oddny.

Tekst og foto: Stig Roger Eide


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline